Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi:
„ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH
DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „MORS” W STEGNIE UL. MORSKA 11
W OPARCIU O DZIERŻAWIONĄ OD ZAMAWIAJĄCEGO KUCHNIĘ I ZAPLECZE KUCHENNE”

 CPV: 

55321000-6    Usługi przygotowywania posiłków

55322000-3    Usługi gotowania posiłków

55320000-9    Usługi podawania posiłków

postępowanie jest prowadzone na platformie: ezamowienia.gov.pl

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8099f44f-4df6-11ed-9171-f6b7c7d59353

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi:
„ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH
DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „MORS” W STEGNIE UL. MORSKA 11
W OPARCIU O DZIERŻAWIONĄ OD ZAMAWIAJĄCEGO KUCHNIĘ I ZAPLECZE KUCHENNE”

 CPV: 

55321000-6    Usługi przygotowywania posiłków

55322000-3    Usługi gotowania posiłków

55320000-9    Usługi podawania posiłków

postępowanie jest prowadzone na platformie: ezamowienia.gov.pl

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-fb368428-1977-11ed-b950-8227d40187e8