Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy:
ZAKUP Z SUKCESYWNYMI DOSTAWAMI GRANULATU DRZEWNEGO
(TYPU PELLET PELET, PELLETS) DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „MORS” W STEGNIE

CPV: 09111400-4

postępowanie jest prowadzone na platformie: ezamowienia.gov.pl

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d2b85ea4-c24a-11ed-8261-62cbbe4d0ca4