Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
ZAKUP Z SUKCESYWNYMI DOSTAWAMI GRANULATU DRZEWNEGO

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy:
ZAKUP Z SUKCESYWNYMI DOSTAWAMI GRANULATU DRZEWNEGO
(TYPU PELLET PELET, PELLETS) DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „MORS” W STEGNIE

CPV: 09111400-4

postępowanie jest prowadzone na platformie: platformazakupowa.pl

Szczegóły w linku:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/886430