NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W 2024 R.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
NA TERENIE POWIATU NOWODWORSKIEGO W 2023 ROKU

Od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w Powiecie Nowodworskim funkcjonują:

  1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym z zakresu nieodpłatnej mediacji, prowadzony przez radcę prawnego Jana Karolaka, na mocy porozumienia z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku):

w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28 B
(budynek Sądu Rejonowego w Malborku – I piętro)

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-12.00

8.00-12.00

12.00-16.00

8.00-12.00

8.00-12.00

  1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym z zakresu nieodpłatnej mediacji, prowadzony przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Akcja Społeczna:

w Stegnie przy ul. Morskiej  11
(w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie)

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

15.30-19.30

14.00-18.00

8.00-12.00

8.00-12.00

14.00-18.00

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 ze zm.), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

2024/pomoc-prawna/lista_jednostek_nieodpatnego_poradnictwa.pdf