Stegna to niewielka miejscowość położona w województwie pomorskim na Mierzei Wiślanej nad Zatoką Gdańską w odległości około 50 km od Gdańska.
Dom Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie powstał w 1992 roku. Obecnie jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim
Dom posiada 130 miejsc dla mieszkańców stałych, w tym 60 miejsc przeznaczonych jest dla osób przewlekle somatycznie chorych a 70 miejsc dla osób w podeszłym wieku.
Placówka położona jest blisko morza. Wokół Domu rozciąga się piękny zielony las mieszany, co zachęca do spacerów w cieniu jego drzew. To idealne miejsce dla osób, które lubią ciszę i spokój. Swoisty mikroklimat, powietrze z zawartością jodu, sprzyja szczególnie osobom mającym problemy ze schorzeniami układu oddechowego i krążenia.
Budynek Domu, w pełni przystosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych składa się z czterech kondygnacji, na których mieszczą się pokoje mieszkalne, kuchnia ze stołówką, pomieszczenia do terapii  i wypoczynku oraz kaplica.
W Domu znajduje się dobrze wyposażona baza rehabilitacyjna, na której pensjonariusze korzystają z zabiegów z fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i masażu pod bacznym okiem wykwalifikowanego personelu.
Mieszkańcy  uczestniczą w zajęciach terapeutycznych, które prowadzone są przez instruktorów terapii zajęciowej oraz instruktora KO. Program zajęć dostosowany jest do potrzeb i możliwości uczestników. Prowadzona jest terapia grupowa oraz indywidualna.
W ramach terapii zajęciowej organizowane są imprezy okolicznościowe, zabawy, pikniki, wycieczki, kiermasze, wyjazdy tematyczne do innych domów pomocy społecznej oraz spotkania z udziałem dzieci i młodzieży z zaprzyjaźnionych placówek oświatowych powiatu nowodworskiego tj.: Przedszkoli, Szkół , Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  a także osób starszych z Kół Emerytów i Rencistów.
W programie zajęć terapii zajęciowej mieszczą się muzykoterapia, biblioterapia, drama, rękodzieło, zajęcia kulinarne, krawieckie i plastyczne oraz zajęcia ogrodnicze.
Dom zapewnia opiekę duszpasterską : Msze Święte odprawiana są w każdy czwartek i niedzielę w Kaplicy rzymsko-katolickiej, która znajduje się w Domu.
Każdy mieszkaniec otoczony jest opieką lekarską : Lekarz Rodzinny jest do dyspozycji pensjonariuszy dwa razy w tygodniu oraz na wezwanie, jak  i również całodobową opieką pielęgniarską.